„Istorija“. Mokslo darbai. 86 tomas
Redakcinė kolegija
Spausdinti
logo_esf

logo_kla

ISTORIJA LXXXVI / 86
2012 / 2
ISSN 1392-0456
E-ISSN 2029-7181
www.istorijosžurnalas.ltwww.istorijoszurnalas.lt
Lietuvos edukologijos universitetas, T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Leidinys eina nuo 1958 m.

Redakcinė kolegija

Doc. dr. Romas Batūra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (istorija 05 H)
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė, Vilniaus universitetas (istorija 05H)
Prof. dr. Adomas Butrimas, Vilniaus dailės akademija (istorija 05 H)
Ph.D. Christoph Dieckmann, Keele universitetas, Jungtinė karalystė (istorija 05 H)
Doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Lietuvos mokslų akademija (sociologija 05 S)
Akad. prof. dr. Eugenijus Jovaiša (vyr. redaktorius), Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija (istorija 05 H)
Prof. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Libertas Klimka, Lietuvos edukologijos universitetas (fizika 02 P, istorija 05 H)
Adjunktas Ph.D. Virgilijus Krapauskas, Šiaurės vakarų Indianos universitetas, Kolumbijos koledžas (Čikaga), JAV (istorija 05 H)
Prof. dr. Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil dr. Mykolas Michelbertas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Jūratė Rubavičienė (Baranova), Lietuvos edukologijos universitetas (filosofija 01 H)
Dr. Birutė Salatkienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Juozas Skirius, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Prof. dr. Petras Stankevičius (ekonomika 04 S)
Assoc. prof. Ph.D. Saulius Sužiedėlis, Milersvilio universitetas, JAV (istorija 05 H)
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)
Ph.D. Joachim Tauber, Nordost institutas (Liuneburgas), Hamburgo universitetas, Vokietija (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademija (istorija 05 H)
Doc. dr. Rita Regina Trimonienė, Šiaulių universitetas (istorija 05 H)
Prof. habil. dr. Liudas Truska, Lietuvos edukologijos universitetas (istorija 05 H)
Akad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija (istorija 05 H)
 Prof. Ph.D. Theodore R. Weeks, Pietų Ilinojaus universitetas, JAV (istorija 05 H)

Atsakingoji redaktorė doc. dr. Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ, Lietuvos edukologijos universitetas

Kalbos redaktorė doc. dr. Laimutė BUČIENĖ, Lietuvos edukologijos universitetas
Vertėja Vaida KAVALIAUSKAITĖ
Interneto puslapio administratorius Arūnas GUDINAVIČIUS
Maketuotoja Laura PETRAUSKIENĖ

Informacija apie žurnalo referavimą duomenų bazėse:
Historical abstracts – http://support.ebscohost.com/, C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library) – http://www.ceeol.com/, CSA: Sociological Abstracts – http://www.csa.com/, CSA Worlwide Political Science Abstracts – http://www.csa.com/, MLA: Modern Language Association International Bibliography – http://www.mla.org/, EBSCO Publishing: Academic Search Complete – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=633, EBSCO Publishing: TOC Premier – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=144, EBSCO Publishing: Current Abstracts – http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=67.

© Lietuvos edukologijos universitetas, 2012