„Istorija“. Mokslo darbai. 89 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Algis Bitautas straipsnyje analizuoja Augustino Voldemaro vyriausybės (1926 12 17–1929 09 19) ministrų personalijas ir jų tarpusavio santykius. Išskirtinį dėmesį autorius skiria ministrų paskyrimo motyvams ir jų pasirinkimo priežastims formuojant vyriausybę.

Ingrida Jakubavičienė nagrinėja sporto rėmimo problematiką Pirmosios Lietuvos respublikos laikotarpiu (1918–1940 m.), įvairių sporto rėmėjų indėlį plėtojant sporto klubų veiklą ir kūno kultūros propagavimą visuomenėje.

Vitalija Stravinskienė aptaria Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos santykius 1944–1953 m., kurie pasižymėjo tiesioginių Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos atstovų ryšių maksimaliu apribojimu, taip pat ir korespondencinio bendravimo tarp abiejų šalių gyventojų griežtu kontroliavimu.

Justas Stončius straipsnyje analizuoja „Vilniaus valiutininkų bylos“, kaip sudėtinės dalies Sovietų Sąjungoje vykusios kampanijos, nukreiptos prieš „ekonominius nusikaltėlius – valiutos spekuliantus“, ypatumus. Ypatingas dėmesys skiriamas „valiutininkų bylos“ procese pasireiškusiai antisemitizmo specifikai Lietuvos SSR.

Linas Jašinauskas straipsnyje nagrinėja Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlio sampratos kaitą 1990–2012 metais. Atskleidžia, kaip švietimo dokumentuose, rekomendacijose vadovėlių autoriams ir vertintojams keitėsi vadovėlio samprata, funkcijos bei reikalavimai turinio kokybei.

Dangiras Mačiulis straipsnyje pristato 1936 m. duris atvėrusį Vytauto Didžiojo muziejų, kuris savo erdvėse įkūnijo „pavyzdinį“, lietuviško nacionalizmo lūkesčius atliepiantį nacionalinės istorijos pasakojimą apie Lietuvos valstybingumo ir lietuvių tautos istoriją.

Leidinyje trys recenzijos

Aldona Gaigalaitė vertina 2001 m. išleistą enciklopedinį žinyną „Joniškio kraštas“. Recenzentės teigimu, leidinys ne tik svarbus to krašto gyventojams, kurie ten gyveno, kūrė ir toliau puoselėja šį Lietuvos kampelį, bet ir istorikams bei etnografams, galėsiantiems pasinaudoti knygos statistiniais ir kitais duomenimis, reikalingais jų tyrimams.

Valdas Selenis aptaria 2013 m. pasirodžiusią šaltinių publikaciją „Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija. Egzodo archyvas“. Recenzento nuomone, publikacija yra svarbi, nes joje galima rasti daug medžiagos liberaliosios krypties išeivių politinės ir kultūrinės veiklos istorijai, tarpusavio ryšiams, santykiams su kitomis ideologinėmis srovėmis V. Trumpos gyvenimo etapais atskleisti.

Vytautas Berenis vertina 2012 m. autorių kolektyvo (V. Kniūraitės, A. Mickevičiaus, M. Nefo, V. Pukienės) parengtą ir išleistą „Moderniosios XIX a. istorijos chrestomatiją“. Recenzentas teigia, kad tai yra pasaulinės istorijos, teisės, ekonomikos kompendiumas, skirtas ne tik studentams ir mokytojams, juo tikslingai gali pasinaudoti politologai, politikos apžvalgininkai ir politikai.

Deimantė Švėgždaitė