„Istorija“. Mokslo darbai. 90 tomas
Arūnas GUDINAVIČIUS. Du metai Istorijos žurnalo interneto svetainei: skaitmeninio publikavimo statistika ir patirtys
Spausdinti

Arūnas Gudinavičius – humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorius; adresas: Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; mokslinių interesų sritys – skaitmeninės knygos, skaitmeninė leidyba, žmogaus-kompiuterio interakcija, istorijos mokymas skaitmeninėmis priemonėmis.

[Straipsnį PDF formatu atsisiųsti galima čia.]

Anotacija. Straipsnyje analizuojami mokslo darbų žurnalo Istorija interneto svetainės lankomumas 2012 metais, dažniausiai atversti tekstai, lankytojų skaičius, geografija, tam tikri jų skaitymo ypatumai. Pateikiami ir analizuojami Google Analytics įrankio ir turinio valdymo sistemos Joomla surinkti statistiniai duomenys.

Prasminiai žodžiai: mokslo darbų žurnalas Istorija, interneto svetainė www.istorijosžurnalas.lt, unikalūs lankytojai, apsilankymai, skaitomiausi tekstai.

Abstract. The article analyses the statistics of the website of the scientific research journal Istorija in 2012; it points out the most viewed texts, number of visitors, geography, their certain reading habits. It provides and analyses the statistical data collected by means of Google Analytics tool and content management system Joomla.

Key words: scientific research journal Istorija, website www.istorijosžurnalas.lt, unique visitors, visits, most viewed texts.

Įvadas

Istorijos žurnalas yra leidžiamas nuo 1958 metų. Straipsnio rašymo metu (2013-03-16) yra išleistas 87 numeris. Nuo žurnalo pasirodymo iki dabar žurnalas yra leidžiamas spausdintu formatu. Nuo 2010 metų lapkričio mėnesio (tuo metu buvo publikuotas 79 tomas) žurnalo vyr. redaktoriaus prof. dr. E. Jovaišos iniciatyva buvo atidaryta internetinė žurnalo svetainė (www.istorijoszurnalas.lt, www.istorijosžurnalas.lt) ir žurnalas pradėtas publikuoti ir skaitmeniniu pavidalu trimis formatais:

 • HTML – kiekvieną žurnalo tekstą galima skaityti naršyklėje prisijungus prie interneto;
 • PDF (tekstinis) – spaudai skirtas maketas, kurį galima atsisiųsti iš svetainės, išsisaugoti ir skaityti ekrane arba išsispausdinti;
 • EPUB – nešiojamiesiems skaitymo įrenginiams (skaityklėms, planšetiniams kompiuteriams, išmaniesiems telefonams) skirtas formatas, kurį galima atsisiųsti, išsisaugoti savo virtualioje bibliotekoje ir skaityti įrenginio ekrane.

Nors skaitmeniniais formatais žurnalas pradėtas publikuoti nuo 2010 metų pabaigos, tačiau į svetainę buvo sukelti ir visi iki tol išleisti tomai: nuo 64 tomo (2006 metų ketvirtas tomas) žurnalas publikuotas visais trimis formatais (HTML, tekstiniu PDF ir EPUB), o 1–63 tomai publikuojami tik skenuotu PDF formatu, svetainėje pateikiant tekstinius jų turinius. Taigi šiuo metu svetainėje prieinamas visas žurnalo archyvas: 63 tomai skenuotu PDF formatu ir 24 tomai trimis skirtingais tekstiniais formatais.

Skaitmeninės versijos publikavimas internete suteikia progą gauti įvairios informacijos apie lankytojų geografiją, unikalių lankytojų skaičių, labiausiai skaitomus tekstus ir t. t. Analizuojant tokius duomenis galima geriau įvertinti žurnalo reikalingumą, tam tikrų temų populiarumą ar aktualumą. Šio straipsnio tikslas – panaudojant turimus statistinius duomenis išanalizuoti dvejų metų (2011–2012) žurnalo patirtį skaitmeninėje erdvėje. Suformuluoti tokie uždaviniai: sudaryti ir išnagrinėti labiausiai skaitytų tekstų sąrašą; ištirti skaitytojų geografiją ir tam tikrus skaitymo įpročius; išanalizuoti skaitymo laiko kaitą.

Skaitomiausi tekstai

Žurnalo svetainei administruoti naudojama turinio valdymo sistema Joomla (www.joomla.org). Ši turinio valdymo sistema turi įdiegtą paspaudimų (angl. hits) skaičiavimo mechanizmą. Paspaudimas priskaičiuojamas kiekvieną kartą, kai skaitytojas paprašo ir serveris jam atsiunčia bei atveria norimą straipsnį [3]. Paspaudimai skaičiuojami neatsižvelgiant į tai, ar tas pas skaitytojas (t. y. iš to paties IP adreso) paspaudė pirmą kartą ant to paties straipsnio nuorodos ar n-tąjį kartą, t. y. paspaudimai neparodo, kiek skaitytojų perskaitė tam tikrą straipsnį. Todėl gali būti atvejų, kai, pvz., 10 paspaudimų iš tikrųjų yra dešimt to paties skaitytojo to paties straipsnio skaitymų arba 10 paspaudimų gali būti visiškai skirtingų skaitytojų vieną kartą skaityti straipsniai. Pats skaitymas taip pat gali būti įvairus – nuo atsitiktinio pažvelgimo į tekstą iki išsamaus perskaitymo. Visgi paspaudimų statistiką galima traktuoti kaip tam tikrą straipsnio populiarumą.

Kalbant apie paspaudimų statistiką, analizuojami tik paskutiniųjų 24 tomų duomenys (nuo 64 iki 87 tomo). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad 64–79 tomai buvo įkelti vienu metu (2010 metų gruodžio 1 d.) ir skaitytojams jau prieinami daugiau kaip dvejus metus ir tris mėnesius. O straipsniai nuo 80 tomo iki 87 buvo pateikti palaipsniui – vos pasirodžius naujam tomui, po 4 tomus per metus, tad, pvz., paskutinysis tomas prieinamas skaitytojams apie tris mėnesius. Į šį faktorių reikia atsižvelgti vertinant straipsnių populiarumą – kuo vėliau įkeltas straipsnis, tuo mažiau laiko jis prieinamas skaitytojams.

Istorijos žurnalo svetainėje pateikiami trijų tipų informacija:

 • pagrindiniai tekstai (visokių tipų publikacijos – straipsniai, kronikos, recenzijos ir t. t.);
 • pagalbiniai tekstai (tomo turinys, redakcinės kolegijos įvadinis lapas ir rubrika Kas naujo?);
 • informaciniai tekstai (svetainės skyriai: Naujienos, Duomenų bazės, Apie „Istoriją“, Atmena autoriui, Redakcinė kolegija, Kontaktai).

Nemažai paspaudimų sulaukia informaciniai tekstai (išskyrus Naujienas):

 • Apie „Istoriją“ – 6120;
 • Atmena autoriui – 4074;
 • Redakcinė kolegija – 3987;
 • Kontaktai – 3531;
 • DB (duomenų bazės) – 3170.

Tai rodo, kad skaitytojai domisi juose pateikta informacija. Naujienų skyrelyje skelbiama informacija apie pasirodžiusį numerį nėra labai populiari (populiariausia naujiena apie 79 tomo pasirodymą surinko 1214 paspaudimų).

Skaičiuojant atskirų tomų turinių paspaudimus (per kiekvieno tomo turinį patenkama į tekstus) aiškų lyderį išskirti sunku (žr. 1 lentelę). Įdomu pastebėti, kad populiariausio teksto (žr. 2 lentelę), turinčio 10119 paspaudimų, turinys (73 tomo) teturi tik 4018 paspaudimų. Tai rodo, kad į pagrindinius tekstus skaitytojai dažniausiai patenka ne iš svetainės turinių.

1 lentelė. Vienuolika daugiausių paspaudimų sulaukusių tomų turinių

Nr. Tomo turinys Paspaudimai
1 80 tomas. Turinys 5643
2 82 tomas. Turinys 5365
3 79 tomas. Turinys 5109
4 81 tomas. Turinys 4874
5 78 tomas. Turinys 4474
6 83 tomas. Turinys 4357
7 84 tomas. Turinys 4239
8 74 tomas. Turinys 4216
9 64 tomas. Turinys 4206
10 76 tomas. Turinys 4109
11 73 tomas. Turinys 4018

Iš viso nuo 64 iki 87 tomo buvo publikuota 259 pagrindiniai tekstai. Paspaudimų skaičius pagrindiniams tekstams svyruoja nuo 90 paspaudimų (87 tomo straipsniui) iki 10119 (73 tomo straipsniui). Bendras paspaudimų skaičius visiems pagrindiniams tekstams yra 368 761 paspaudimas per 27 mėnesius, vidurkis – 1424 paspaudimai vienam tekstui.

Toliau pažvelkime į dvidešimt populiariausių tekstų (nuo 64 tomo) žurnale (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Skaitomiausi tekstai žurnale Istorija (nuo 64 tomo, 2013-03-16 dienos duomenimis, paspaudimai skaičiuojami nuo 2010 gruodžio 1 dienos)

Nr. Autorius ir straipsnio pavadinimas Tomas Įkelta,
m. ketv.
Paspaudimai
1 Vytautas JOKUBAUSKAS. Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais 73 tomas 2010/III 10119
2 Alina TOMAŠEVIČ, Jonas MARDOSA. Pietryčių Lietuvos lenkų vestuvės XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje: tarpkultūrinio tyrimo aspektai 66 tomas 2010/III 5273
3 Raimonda RAGAUSKIENĖ. „Cave canem“: žmogus ir šuo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. 80 tomas 2010/IV 4114
4 Mindaugas POCIUS. 1944–1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija 64 tomas 2010/III 3777
5 Eugenijus JOVAIŠA. Baltų visuomenė ankstyvųjų viduramžių pradžioje (V–VI a.) 64 tomas 2010/III 3061
6 Artūras SVARAUSKAS, Mindaugas TAMOŠAITIS. Lietuvos politinių partijų jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame dešimtmetyje 68 tomas 2010/III 2906
7 Marius KUNDROTAS. Lietuva tautininkų epochoje: tarp autoritarinės diktatūros ir konsoliduotos demokratijos 79 tomas 2010/III 2809
8 Irena KAMINSKAITĖ. Mediniai stalo indai ir įrankiai Vilniaus žemutinėje pilyje 77 tomas 2010/III 2809
9 Eugenijus JOVAIŠA. Baltiškosios savimonės aspektai proistorės tyrimuose 72 tomas 2010/III 2753
10 Vida PUKIENĖ. Būsimų mokytojų atranka: motyvacinis testas ir jo rezultatai 81 tomas 2011/I 2746
11 Linas TATARŪNAS. Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940–1941 m.) 73 tomas 2010/III 2716
12 Linas KVIZIKEVIČIUS, Saulius SARCEVIČIUS. Pinigų cirkuliacijos Lietuvoje bruožai 1915-1919 m. 68 tomas 2010/III 2620
13 Rimantas MATULIS. Girių gyventojai geruliai ir lietuvių kilmės iš romėnų teorija 78 tomas 2010/III 2572
14 Stanislovas STAŠAITIS. Istorija Lietuvos mokykloje 1940–1941 metais: tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas 70 tomas 2010/III 2569
15 Darius ALEKNA. Dar kartą apie Tacito aisčius 80 tomas 2010/IV 2568
16 Juozas SKIRIUS. Istorijos mokymas vidurinėje mokykloje – naujas požiūris ir kitokio pobūdžio vadovėliai 76 tomas 2010/III 2564
17 Raimonda RAGAUSKIENĖ. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių – korespondencija 76 tomas 2010/III 2544
18 Ramunas TRIMAKAS. „Suvoroviskosios“ istoriografijos konturai: diskusija Antrojo pasaulinio karo tema Rusijos istorineje publicistikoje 80 tomas 2010/IV 2539
19 Anelė VOSYLIŪTĖ. Lietuvos pramonė: praeitis ir dabartis 74 tomas 2010/III 2531
20 Tomas BARANAUSKAS. Žalgirio mūšis Lietuvos istorikų darbuose 81 tomas 2011/I 2470

Matome, kad 5–20 pozicijos surinko gan panašų paspaudimų skaičių (nuo 2470 iki 3061), nežymiai nuo jų atsiskyrė 2–4 pozicijos (nuo 3777 iki 5273) ir nuo jų stipriai, beveik dvigubai atsiplėšė populiariausias tekstas – Vytauto Jokubausko Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais, surinkęs 10119 paspaudimų. Siekiant paaiškinti šio teksto populiarumą, reikėtų daugiau duomenų ir įvairiapusiškesnės analizės, tačiau peržvelgus straipsnių temas nuo 64 tomo akivaizdžiai matyti, kad tai bene vienintelis tekstas, skirtas Antrajam pasauliniam karui.

Svetainės lankytojai

Nuo 2011 metų gruodžio 1 d. į svetainę buvo įdiegta nemokama Google Analytics paslauga (www.google.com/analytics), renkanti ir pateikianti duomenis apie svetainės skaitytojus. Paanalizuokime paslaugos pateikiamus duomenis nuo 2012 metų sausio 1 dienos iki 2012 gruodžio 31 d. Kalendorinių metų imtis leis susidaryti tam tikrą vaizdą, kaip kinta lankytojų srautas per metus, išskirti periodus, kada susidomėjimas didžiausias, o kada mažiausias. 1 paveiksle pateikiama apsilankymų kaita per 2012 metus. Google Analytics apsilankymą traktuoja kaip tam tikru laiko intervalu svetainėje vykstančių sąveikų grupę (veiksmų paketą): atskirą apsilankymą gali sudaryti kelios puslapio peržiūros, įvykiai, socialinės sąveikos, priskirti kintamieji ir el. prekybos operacijos. Vienas lankytojas gali atidaryti kelis apsilankymus. Jie gali vykti tą pačią dieną arba per kelias dienas, savaites ar mėnesius. Kai tik vienas apsilankymas pasibaigia, atsiranda galimybė pradėti naują apsilankymą. Apsilankymas gali baigtis dviem būdais: 1) pasibaigus laikui (po 30 lankytojo neaktyvumo minučių arba vidurnaktį, pasibaigus dienai); 2) pasikeitus kampanijai (jei apsilankote svetainėje iš vienos kampanijos, tada išeinate ir vėl sugrįžtate į svetainę iš kitos kampanijos) [1].

2012 metais iš viso užregistruoti 46 177 apsilankymai (vidutiniškai 126,5 per dieną), iš jų 31 474 unikalūs. Unikalūs lankytojai – tai nepasikartojantys svetainės lankytojai, t. y. jei per tą patį laikotarpį kelis kartus apsilanko tas pats asmuo, jis skaičiuojamas tik kartą. Pastebėtina, kad unikalių (naujų) lankytojų skaičius yra didelis – apie 68 proc. lankytojų yra nauji (vertinant 2012 metus). Įdomu, kad 1 paveikslo kreivėje labai aiškiai matyti 52 pakilimai ir nusileidimai – 52 metų savaitės. Daugiausiai apsilankymų būna antradieniais (nedaug atsilieka pirmadienis), trečiadieniais ir ketvirtadieniais apsilankymų palaipsniui mažėja, penktadieniais sumažėja ypač stipriai, o mažiausiai apsilankymų būna šeštadieniais. Sekmadieniais apsilankymų jau ima didėti ir ciklas kartojasi – stiprus šuolis pirmadienį. Antradienio ir šeštadienio apsilankymų skaičius paprastai skiriasi du kartus.

6-1
1 pav. Apsilankymų svetainėje www.istorijoszurnalas.lt kasdieninė kaita 2012 metais

2 paveiksle akivaizdžiai atsispindi ir vasaros sezonas – apsilankymų stipriai sumažėja jau nuo birželio vidurio, liepa yra mažiausiai apsilankymų sulaukiantis mėnuo, nedaug nuo jo atsilieka ir rugpjūtis. Apsilankymų pradeda daugėti nuo rugsėjo pradžios.

6-2
2 pav. Apsilankymų svetainėje www.istorijoszurnalas.lt kasmėnesinė kaita 2012 metais

Taip pat nesudėtinga identifikuoti dienas metuose, kada Istorijos žurnalas sulaukia mažiausiai apsilankymų. Neskaičiuojant vasaros mėnesių akivaizdžiai išsiskiria keturios šventinės dienos, kuriomis žmonės mažiausiai dirba: sausio 1 d. (50 apsilankymų), balandžio 8 d. (Velykos – 47 apsilankymai) ir gruodžio 24 d. (Kūčios – 39 apsilankymai) bei gruodžio 25 d. (Kalėdos – 43 apsilankymai).

Darbingiausios metų dienos dažniausiai buvo lapkričio mėnesį (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Daugiausiai apsilankymų sulaukusios dienos 2012 metais

Diena Savaitės diena Apsilankymai
2012-11-28 Trečiadienis 255
2012-11-20 Antradienis 243
2012-11-26 Pirmadienis 238
2012-05-07 Pirmadienis 236
2012-04-17 Antradienis 233
2012-11-13 Antradienis 233
2012-05-09 Trečiadienis 232

Žvelgiant į šalis, iš kokių lankytojai pabuvojo svetainėje, nieko netikėto nėra. Didžiąją dalį sudaro apsilankymai iš Lietuvos, likusios šalys yra arba kaimynės, arba populiarios tarp emigrantų iš Lietuvos (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Apsilankymai pagal šalis

Nr. Šalis / teritorija Apsilankymai (kartai) Apsilankymai (proc.)
1. Lietuva 4308 93,31%
2. Jungtinė karalystė 555 1,20%
3. (nenustatyta) 511 1,11%
4. JAV 292 0,63%
5. Vokietija 275 0,60%
6. Lenkija 211 0,46%
7. Rusija 135 0,29%
8. Airija 122 0,26%
9. Norvegija 107 0,23%
10. Baltarusija 74 0,16%

Įdomesni skaičiai tarp miestų. Apsilankymų lyderis yra Vilnius, daugiau kaip du kartus lenkiantis Kauną. Toliau rikiuojasi ne trečias pagal gyventojų skaičių miestas Klaipėda ir net ne ketvirtas Šiauliai (jo visai nėra apsilankymų dešimtuke), o Panevėžys. Sąraše išsiskiria Kaišiadorys – miestas turėdamas vos kiek daugiau nei 8 tūkst. gyventojų (2013 metų duomenimis [2], 39 vieta Lietuvos miestų sąraše) lenkia gerokai gausesnius Lietuvos miestus (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Apsilankymai pagal miestus

Nr. Miestas Apsilankymai (kartai) Apsilankymai (proc.)
1. Vilnius 21516 46,59%
2. Kaunas 9550 20,68%
3. Panevėžys 5347 11,58%
4. Klaipėda 4497 9,74%
5. Alytus 654 1,42%
6. (nenustatyta) 576 1,25%
7. Mažeikiai 570 1,23%
8. Kaišiadorys 240 0,52%
9. Utena 176 0,38%
10. Londonas 165 0,36%

Didžioji dalis vartotojų svetainėje lankosi naudodamiesi stacionariaisiais arba nešiojamaisiais kompiuteriais. Mobiliųjų prietaisų (išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių) naudotojai sudaro labai nedidelį kiekį – vos 849 apsilankymai (tai tesudaro 1,8 proc. nuo bendro apsilankymo kiekio). Čia populiariausi mobilieji prietaisai, turintys Android ir iOS operacines sistemas (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. Besilankančiųjų operacinės sistemos (mobiliųjų prietaisų)

Nr. Operacinė sistema Apsilankymai (kartai) Apsilankymai (proc.)
1. Android 440 51,83%
2. iOS (iPad, iPhone, iPod) 318 37,46%
3. Symbian OS 63 7,42%
4. Windows Phone 20 2,36%
5. BlackBerry 6 0,71%
6. Kita 2 0,24%

Google analytics pateikia srauto šaltinių duomenis, kurie nurodo, kaip skaitytojai pateko į svetainę. Į Istorijos svetainę skaitytojai patenka iš trijų šaltinių: per paieškos sistemas, per nukreipiančias svetaines ir tiesiogiai (įvedus žurnalo URL skaitytojo naršyklėje). 7 lentelėje pateikiami šaltinių pasiskirstymai. Didžiąją dalį sudaro apsilankymų srautas per paieškos sistemas – net 88,42 proc.

7 lentelė. Duomenų srauto šaltiniai

Duomenų srauto šaltinis Apsilankymai (kartai) Apsilankymai (proc.)
Paieškos srautas 40829 88,42%
Persiuntimo srautai 2624 5,68%
Tiesioginis duomenų srautas 2724 5,90%
Iš viso: 46177

Tarp paieškos sistemų, per kurias patenka skaitytojai į svetainę, pirmauja Google – 40043 apsilankymai iš 40829 (arba 98,07 proc.). Tarp persiuntimo srautų reikšmingiausią vietą užima facebook.com (26 proc.), leidykla.vpu.lt (14 proc.), google.lt (7 proc.), mab.lt (5 proc.), forum.istorija.net (4 proc.) ir antraspasaulinis.net (3 proc.).

Išvados

 1. Remiantis Joomla kaupiama paspaudimų statistika galima išskirti populiariausius straipsnius nuo 64 Istorijos numerio. Nustatytas absoliutus populiarumo lyderis – Vytauto Jokubausko straipsnis Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais, antrą pagal populiarumą straipsnį lenkiantis beveik du kartus. Jis kartu yra ir vienintelis tekstas (nuo 64 tomo), skirtas Antrajam pasauliniam karui.
 2. Per 2012 metus Google Analytics užfiksavo 46 177 apsilankymus (vidutiniškai 126,5 per dieną), iš jų 31 474 unikalūs (68 proc. visų lankytojų). Didelis unikalių (naujų) lankytojų skaičius ir paieškos sistemos, kaip pagrindinis duomenų srauto šaltinis, rodo, kad dauguma skaitytojų užklysta atsitiktinai, ieškodami tam tikros informacijos ir nukreipti paieškos sistemos.
 3. Svetainė daugiausiai apsilankymų sulaukia savaitės pradžioje – pirmadieniais ir antradieniais, mažiausiai apsilankymų būna šeštadieniais, o per pagrindines šventines dienas apsilankymų būna ypač mažai. Galime numanyti, kad skaitytojai svetainėje dažniausiai lankosi darbo, mokslo tikslais, o darbingiausios dienos yra savaitės pradžia. Tai patvirtina ir prietaisai, kuriuos naudodami skaitytojai lankosi žurnalo Istorija interneto svetainėje – absoliuti dauguma naudojasi stacionariaisiais arba nešiojamaisiais kompiuteriais, o mobilieji įrenginiai tesudaro 1,8 proc.
 4. Svetainės lankytojai išskirtinai lietuviai. Tą rodo absoliuti dauguma apsilankymų iš Lietuvos (93,31 proc.). Iš kitų valstybių lankytojų skaičius labai nedidelis, o tų valstybių pavadinimai (kaimyninės bei emigrantų pamėgtos šalys) leidžia manyti, kad lankytojai taip pat gali būti kalbantys lietuviškai.
 5. Daugiausia skaitytojų yra didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau svetainė sąlyginai populiari tarp Panevėžio ir Kaišiadorių gyventojų – apsilankymų skaičiumi jie lenkia nemažai miestų, turinčių gerokai didesnį gyventojų skaičių.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Kaip „Analytics“ skaičiuojami apsilankymai [interaktyvus], 2013 [žiūrėta 2013 m. kovo 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=lt&ref_topic=2524483>.
 2. M3010210: Gyventojų skaičius metų pradžioje [interaktyvus]. Lietuvos Statistikos departamentas, 2013 [žiūrėta 2013-03-17]. Prieiga per internetą: <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010210&PLanguage=0&TableSty-le=&Buttons=&PXSId=3239&IQY=&TC=&ST=ST&r-var0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&r-var5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&r-var11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=>.
 3. OWEN, Dave. Hits Explained [interaktyvus], 2007 [žiūrėta 2013-03-17]. Prieiga per internetą: <http://www.mediacollege.com/internet/statistics/hits/>.

Gauta 2013 m. birželio 11 d.
Pateikta spaudai 2013 m. rugsėjo 10 d.

Summary

Website of the Journal Istorija after Its Second Anniversary: Statistics and Experience of Digital Publishing

The journal Istotd align=Juozas SKIRIUS. Istorijos mokymas vidurinėje mokykloje – naujas požiūris ir kitokio pobūdžio vadovėliai/tr trtoprija has been published since 1958. The website of the journal (www.istorijoszurnalas.lt, www.istorijosžurnalas.lt) was launched in November 2010 (together with the release of volume 79), and the publishing of the journal in the digital format began. After converting into the digital format, all the previously published volumes of the journal were uploaded to the website.

The publishing of the digital version online grants an opportunity to receive various information on visitor geography, number of unique visitors, most viewed texts, etc. The analysis of such data enables a better evaluation of the demand for the journal, popularity and relevance of certain topics. The article aims to analyse the two-year (2011-2012) experience of the journal in the digital domain by means of the available statistical data. It seeks to compile and analyse the list of the most viewed texts, to analyse reader geography and certain reading habits, to study the varying intensity of reading over time.

According to the analysis results, the article Faint Possibilities to Resist Germany’s Military Threat in 1939 by Vytautas Jokubauskas was absolutely most popular, surpassing the second most popular article by nearly two times. In 2012 Google Analytics recorded 46,177 visits (126.5 daily visits on the average), of them 31,474 were unique visitors (68% of all the visitors).

The website is most visited in the beginning of the week – on Mondays and Tuesdays; it is least visited on Saturdays; visits are especially scarce on major public holidays. We may presume that readers usually visit the website for the purposes of work and studies, the beginning of the week being their prime-working days. It is also confirmed by the devices used by the readers – the absolute majority are using desktop computers or laptops, whereas mobile devices account for barely 1.8%.

The visitors of the website are Lithuanians exclusively. The number of visitors from other countries is very marginal, while the names of those countries (neighbouring countries and countries preferred by emigrants) lead to the conclusion that those visitors may also be Lithuanian-speakers.

The readers mostly come from the largest cities of the country, though the website is also relatively popular among the residents of Panevėžys and Kaišiadorys – they exceed quite a number of cities with considerably larger populations by the number of visits.