„Istorija“. Mokslo darbai. 91 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Arvydas Malonaitis pateikia tyrimą apie XIV–XVI a. Lietuvoje naudotus kirvius, analizuoja pagrindinius jų parametrus bei lygina su siauraašmeniais I tūkst. ir plačiaašmeniais vėlyvojo geležies amžiaus kirviais.

Aivas Ragauskas analizuoja unikalų atvejį, kai prieš 1655 m. Vilniaus miesto valdžios elito nariu – suolininku – tapo prieš tai svetimos valstybės – Švedijos – karalienės Kristinos su broliais Hansu ir Gerhardu už tėvo nuopelnus nobilituotas (1651 m.) olandų kilmės pirklys iš Rygos Reinholdas Wittmacheris-Palmstruchas. Išskirtinį dėmesį autorius skiria jo biografijai akcentuodamas, jog pirklys „tuo pat metu priklausė dviem pasauliams – lenkiškam-lietuviškam ir livoniškam-švediškam“.

Arūnas Astramskas nagrinėja Ukmergės miesto savivaldybės veiklą 1879–1915 metais, ypatingą dėmesį atkreipdamas į pilietiškumo požymius Ukmergės savivaldybės veikloje XX a. pradžioje.

Juozas Skirius aptaria bandymus aktyvinti LGT veiklą po jos įkūrimo, atskleidžia Lietuvos atstovų JAV, ypač pasiuntinio Povilo Žadeikio, pastangas ieškoti būdų suvienyti išeivijos organizacijas bendrai veiklai.

Ilze Šenberga nagrinėja Latvijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą XX a. 3–4 dešimtmetyje, ypatingą dėmesį skirdama pradinės mokyklos mokytojams, jų dėstomo istorijos dalyko ir jo metodikos žinių gilinimui.

Leidinyje yra dvi recenzijos

Jonas Sireika vertina Dalios Dilytės knygą „Senovės Romos kultūra“ ir teigia, jog ši knyga yra viena iš nedaugelio Lietuvoje išleistų oroginalių darbų, parašytų antikos istorijos temomis. Šio veikalo išleidimą pavadino „visų humanitarinių, o pirmiausia istorikų ir apskritai kultūrininkų, dėmesio vertu įvykiu“.

Aldona Gaigalaitė visapusiškai teigiamai įvertinusi Antano Tylos knygą „LIETUVIAI ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais“, su apgailestavimu pabrėžia, kad „knygoje galėjo būti pateikta daugiau informacijos apie lietuvių studentų mokymo programą, apie jų veiklą lietuvybės dirvoje studijų metais ir dirbant jau Nepriklausomoje Lietuvoje“.

Leidinyje yra viena kronika

Kronikoje Ingrida Jakubavičienė pristato 2013 m. liepos 4 d. Kaune Istorinėje LR Prezidentūroje atidarytą parodą „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“.

Indrė Januškevičiūtė