Išleistas 93-as „Istorijos“ numeris

Vytautas Jokūbauskas analizuoja galimus ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai 1940 m. atvejus, atskleidžia, kaip Lietuvos kariuomenė planavo pasitikti priešą iš rytų ir pietryčių bei atremti jo atakas. Autorius aptaria Lietuvos kariuomenės planą „R“, kuris buvo parengtas karinio konflikto su SSRS atvejui, bei galimus gynybinius veiksmus kilus konfliktui.

Lina Petrošienė nagrinėja sovietmečiu (~1959–1989 m.) švęstas Užgavėnes / Žiemos palydas ir ieško jų santykio su tradicinėmis / kaimiškomis Užgavėnių šventimo formomis. Ilzė Šenberga analizuoja Latvijos vidurinės mokyklos mokytojų išsilavinimo lygį ir jų kvalifikacijos kėlimą XX a. 3–4 dešimtmetyje.

Rokas Sinkevičius, remdamasis partizanų, ryšininkų, rėmėjų ir jų artimųjų prisiminimais ir memuarine literatūra, nagrinėja mirtį pranašaujančius sapnus. Autorius atskleidžia pagrindinių vaizdinių ir jų interpretavimo santykį su sapnų aiškinimo tradicija, pasakotojų gyvenimu ir psichologine būkle.

Leidinyje yra dvi recenzijos. Aldona Gaigalaitė pristato Aldonos Prašmantaitės knygą „Adomas Stanislovas Krasinskis. Atsiminimai“. Recenzentė teigia, kad šis knygos leidimas yra informatyvesnis nei pastarieji du jos leidimai 1900 m., 1901 m. lenkų kalba, nes buvo rastas paties A. S. Krasinskio rankraštis. Jį peržvelgusi A. Prašmantaitė atrado daug tuo metu nespausdintos informacijos, kurią, išskirtą kursyvu laužtiniuose skliaustuose, galės perskaityti šiandieninis skaitytojas.

Jonas Mardosa pristato T. Varfalamejevos 6 tomų rinkinį „Tradicinė meninė baltarusių kultūra“ ir teigia, kad „leidinys yra Baltarusijos mokslo rėmus perauganti šešių tomų serija“. Recenzijoje apžvelgiami visi tomai, kuriuose matomos paralelės su lietuvių kultūra.

Indrė Januškevičiūtė