„Istorija“. Mokslo darbai. 66 tomas
Libertas KLIMKA. Leidinys apie etnografinių duomenų rinkimą
Spausdinti

Sudarė Merkienė, Irena Regina. Šiokiadienių ir šventadienių etnografija. Etnografinių duomenų rinkimo pagrindai. Vilnius: Versmė, 2007, 264 p.

 

„Versmės“ leidykla etninės kultūros darbuotojus ir mylėtojus pradžiugino gražiai parengtu leidiniu „Šiokiadienių ir šventadienių etnografija“, dedikuodama jį sudarytojos profesorės habil. dr. I. R. Merkienės jubiliejui. Šis leidinys neabejotinai pasirodys labai pravartus etninės kultūros tyrinėtojams ir kraštotyrininkams, taip pat besidomintiems kaimų istorija ir šeimos genealogija, visiems, kam rūpi tautinės tapatybės išsaugojimas ir plėtra. Pagrindinę knygos dalį sudaro etnografinių duomenų rinkimo anketos-klausimynai apie lietuvių šeimą bei jos tradicinę gyvenamąją aplinką. Nemažas dėmesys skirtas ir dvasinei šeimos kultūrai: čia pateikti klausimai apie lietuvių pamaldumo raišką, senuosius tikėjimus ir magijos praktikas.

Pirmojoje knygos dalyje „Etnografinių lauko tyrimų pagrindai“ glaustai aprašyta etnografinės medžiagos rinkimo Lietuvoje istorija, klausimynų sudarymo principai, stebėjimo, apklausų, objektų fotografavimo, piešimo ir braižymo, surinktos medžiagos tvarkymo ir naudojimo tvarka. Yra žinių ir apie autorių teisių bei privatumo apsaugą. Visu tuo leidinys labai reikalingas studijuojančiam jaunimui, nes gali būti ir nebloga mokymo priemonė. Ne mažiau jis pravartus mokytojams, pradedantiesiems kraštotyrininkams. Gaila tik, kad liko nepaminėti naujausi kartografavimo metodai, dabar plačiai naudojami žemėtvarkoje. Tarkime, sudarant sodybos planą, šiandien tikrai nebereikia rulete ar žingsniais matuoti atstumų tarp pastatų. Visa ta medžiaga yra atitinkamose žinybose, ji nesunkiai pasiekiama. O ir dažnas turistas jau naudojasi GSM sistemos davikliais, itin tiksliai nustatančiais koordinates.

 

 

1 il. Profesorė I. R. Merkienė etnologinės medžiagos rinkimo ekspedicijoje

 

Į leidinio antrąją dalį „Etnografiniai klausimai“ sudėti tie klausimynai, kuriuos sudarė būtent tos srities specialistai; taigi jie yra puikiai parengti metodiškai, gerai patikrinti praktiškai, naudoti daugelyje ekspedicijų ir lauko tyrimų. Jų autoriai yra mokslininkai Vytis Čiubrinskas (kaimo statybų papročiai), Petras Kalnius (vardynos), Dovilė Kulikauskienė (burtininkavimas), Andželika Lapinskienė (santykiai šeimoje), Venantas Mačiekus (kaimo sueigos), Janina Morkūnienė (odos išdirbimas, gaminiai iš odos), Irma Šidiškienė (drabužiai), Rasa Paukštytė-Šaknienė (vaikų priežiūra šeimoje), Vida Savoniakaitė (audimas), Žilvytis Bernardas Šaknys (jaunimo papročiai), Angelė Vyšniauskaitė (vestuvių papročiai, vaišių kultūra) ir kt. Anketų tiek daug ir jos tokios įvairios, kad leidinio maketuotoja pasimetė gausoje ir P. Kalniaus parengtus klausimus pakartojo dar kartą. Pati sudarytoja į leidinį įdėjo savo parengtus klausimynus apie tautinę savimonę, liaudiškąjį etiketą, šeimos santykius, gamtos gėrybių rinkimą, maisto gamybą, kaimo amatus, kaimo žmonių pamaldumą, liaudiškojo religingumo raišką ir eilę kitų.

Nors daugelis leidinio anketų yra jau skelbtos anksčiau, turėti jas vieną greta kitos vienoje knygoje yra labai patogu. Tiek planuojant lauko tyrimus, tiek ir nešiojantis knygą ekspedicijų metu, – kišeninis formatas ir kieti viršeliai tam labai tinkami. Leidinį pagyvina tikslingai parinkti brėžinių ir nuotraukų pavyzdžiai.

Taigi metodinė lauko tyrimų bazė mūsuose nuolat gerėja; ją svariai papildė ir ši itin aukšto lygmens prof. I. R. Merkienės sudarytoji „Šiokiadienių ir šventadienių etnografija“.

Lieka tik apgailestauti, kad ne už kalnų tas laikas, kai į nebūtį pasitrauks paskutinieji etnografinių žinių pateikėjai... Tačiau tautotyros darbas nesustos, – etnografinių tyrimų patirtimi pasinaudos socialinės ir kultūrinės antropologijos adeptai.