Išleistas 94-as „Istorijos“ numeris

Živilė Girdžiūtė analizuoja Lietuvos šaulių sąjungos veiklą Kretingoje, jos apskrities sukilėlių štabų ir vadovybės sudėtį, atskleidžia XV Kretingos šaulių rinktinės tinklo įtaką Kretingos apskrities 1941 m. birželio sukilėlių būrių organizaciniam procesui, veiklos koordinavimui bei aprūpinimui ginkluote.

Regina Laukaitytė tiria Lietuvos katalikų kunigų grįžimo iš tremties vietų aplinkybes, tikslina režimo bandytų nuslopinti bausmėmis dvasininkų skaičių, primena pavardes tų, kurie neišgyveno.

Andzej Ważny nagrinėja Lenkijos prokuratūros veiklą nuo viduramžių iki šių dienų, atskleisdamas šios institucijos vietą valstybinių organų sistemoje, aptaria prokuroro teises bei veiklą nagrinėjant bylą teisme.

Andrea Griffante siekia atsakyti į klausimą, kokių priemonių buvo imtasi kuriant valstietijos, kaip savarankiško istorinio veikėjo, savarankiško piliečio, įvaizdį XIX a. pab.–XX a. pr.

Rokas Sinkevičius straipsnyje nagrinėja naratyvius antisovietinio pasipriešinimo, politinių kalinių, tremtinių ir artimųjų atsiminimus.

Leidinyje yra viena recenzija. Ieva Anušauskaitė, Kristina Jankauskaitė, Vilius Šadauskas vertina Egidijaus Aleksandravičiaus monografiją „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“. Recenzentų nuomone, ši knyga – informatyvi, išsiskirianti autentiška ikonografija, įtraukianti ir lengvai skaitoma.

Leidinyje yra dvi kronikos. Kronikoje Valdas Selenis pristato 2013 m. lapkričio 15 d. vykusios Aurelijaus Gedos disertacijos „Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 1904–1940 m.“ gynimą. Kronikoje paminėti Lietuvos edukologijos universiteto docento Stanislovo Stašaičio aštuoni gyvenimo dešimtmečiai. Apie jo gyvenimo kelią pasakoja profesorius Benediktas Šetkus.

Indrė Januškevičiūtė