Išleistas 96-as „Istorijos“ numeris

Darius Vilimas atskleidžia, kaip XVI a. paskutiniojo trečdalio LDK dabartinių „baltarusiškųjų“ pavietų žemės teismų knygose esanti informacija padeda pažinti LDK viešąjį gyvenimą.
Leonas Nekrašas nagrinėja Panevėžio apskrities administracinio-teritorinio padalijimo raidą 1918–1940 m. ir atskleidžia teisinės bazės poveikį apskrities administraciniams-teritoriniams pokyčiams.

Benediktas Šetkus analizuoja istorijos didaktikos raidą XX–XXI a. Lietuvoje, įvardija svarbiausius istorikų ir edukologų darbus, prisidėjusius prie istorijos didaktikos plėtotės.
Algis Bitautas nagrinėja pastarųjų dvidešimties metų Lietuvos istorijos vadovėlių turinį bei jame esančias skirtingas istorinių faktų interpretacijas, atskleidžia vadovėlių struktūros pokyčius, svarbiausias problemas.

Arūnas Gudinavičius ir Gintarė Nagytė apžvelgia knygynų raidą Lietuvoje XVII–XXI a., išsamiai pristato 2013 m. Lietuvos knygynų išsidėstymą ir asortimentą.

Aistė Oškinytė