„Istorija“. Mokslo darbai. 98 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Vytautas Jokubauskas analizuoja sporto įtaką šaulių kariniam rengimui Lietuvoje 1918–1940 m., įvardija pagrindinės šaulių sportinės veiklos intensyvumą, kryptis, pasiekimus. Autorius atskleidžia, kokią įtaką šaulių sportinei veiklai turėjo kitų tautų – čekų ir suomių, paramilitariniai judėjimai.

Vitalijus Gailius nagrinėja tautinių mažumų draugijas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje, pateikia jų bendrą charakteristiką. Tyrimas grindžiamas 1931 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje vykdyto visuomeninio organizacijų surašymo, 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis.

Mindaugas Tamošaitis skelbia lietuvių žurnalisto, valstiečių liaudininko, jaunosios kartos lyderio, būsimos prosovietinės Liaudies vyriausybės vadovo Justo Paleckio viešus protestus 1938 m. kovo mėnesį Lenkijai įteikus ultimatumą Lietuvai. Skelbiami dokumentai atskleidžia J. Paleckio veiklą ikiokupaciniu laikotarpiu.

Alexander Odrin analizuoja šunų veisimą ir auginimą Olbijos polyje – viename iš didžiausių Senovės Graikijos miestų-valstybių Juodosios jūros šiaurinėje pakrantėje. Jame apžvelgiamos graikų laikytos šunų veislės: aviganiai, pėdsekiai, kurtai, dekoratyviniai ir benamiai šunys.

Leidinyje yra viena recenzija. Juozas Skirius vertina Ingridos Jakubavičienės monografiją „Seserys Sofija Smetonienė (1884–1968) ir Jadvyga Tūbeliebė (1891–1988)“ ir teigia, kad knyga „žavi įdomios ir naujos medžiagos gausa“ ir „atveria kelius naujiems tyrimams“, skatina „susidomėti iškilių Lietuvos moterų veikla ir nuopelnais savo Tėvynei“.

Kronikoje Ingrida Jakubavičienė pristato renginį Istorinėje Prezidentūroje Kaune, skirtą istoriko Alfonso Eidinto knygai „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“, o Valdas Selenis – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete vykusią nacionalinę mokslinę konferenciją „Nuo kelionių iki turizmo istorijos“.

Sandra Grigaravičiūtė