„Istorija“. Mokslo darbai. 99 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Arvydas Malonaitis ištyrė 1968 m. Nemune, priešais Rumbonių piliakalnį, aptiktą vikingų laikų kirvį su kotu, šiuo metu saugomą Alytaus kraštotyros muziejuje, aptarė jo parametrus, metalinės dalies pavidalo bruožus ir padarė prielaidą, kad „kirvis galėjo būti auka“.

Inga Baranauskienė iškėlė ir pagrindė mintį, kad „Vygando Marburgiečio kronikoje minimas Butauto Kęstutaičio brolis Survila, nepaisant istoriografijoje vyraujančios priešingos nuomonės, iš tikrųjų buvo Kęstučio sūnus“.

Vitalija Stravinskienė nagrinėja Vilniaus m. lietuviškų mokyklų raidą 1920–1939 m. kitų miesto etninių grupių švietimo kontekste, svarsto, ar lietuvių švietimo padėtis buvo kuo nors išskirtinė ir atskleidžia, su kokios problemomis susidūrė Vilniaus lietuvių mokyklos.

Mindaugas Tamošaitis analizuoja Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vidaus problemas (1990–1992 m.) ir atsako į klausimą, kodėl 1990 m. lietuvių tautą į nepriklausomybę atvedęs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, atėjęs į valdžią, prarado savo turėtą didelį populiarumą visuomenėje.

Justas Stončius nagrinėja Holokausto refleksiją sovietinės Lietuvos kino filmuose ir aiškinasi „žydų istorijos bei Holokausto temos reprezentavimo bruožus sovietiniame kine Lietuvos SSR ir Lenkijos Liaudies Respublikos kinematografijos kontekste“.

Valdas Selenis pristato Vandos Daugirdaitės-Sruogienės paskaitos, skaitytos Lietuvos valstybiniame radiofone, tekstą, kuriame pateikiama „metodinių patarimų mokytojams“, „kaip sudominti savo krašto istorija ne tik tautiečius, bet ir svečius iš užsienio“. Leidinyje yra viena recenzija.

Ingrida Jakubavičienė vertina Juozo Skaisgirio atsiminimų knygą „Laisvės praradimo kaina. Juozas Skaisgiris ir jo šeima“ ir teigia, kad knyga „pateikia išties vertingų įžvalgų, įkvepiančių drąsos vėl sugrįžti prie Lietuvai lemtingo 1940-ųjų birželio įvykių apmąstymų“.

Kronikoje Ilona Vaškevičiūtė pristato 2015 m. spalio 9 d. Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Baltų proistorės katedros kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija surengtą Pabaisko mūšio 580-osioms metinėms skirtą mokslinę konferenciją.

Sandra Grigaravičiūtė