„Istorija“. Mokslo darbai. 68 tomas
68 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Eugenijus JOVAIŠA

Skalvių istorijos šaltiniai: Vėluikių kapinynas

Rūstis KAMUNTAVIČIUS

„Kijevas Žemaitijoje“: Kaunas Vakarų Europos XVII a. leidiniuose

Linas KVIZIKEVIČIUS, Saulius SARCEVIČIUS

Pinigų cirkuliacijos Lietuvoje bruožai 1915-1919 m.

Artūras SVARAUSKAS, Mindaugas TAMOŠAITIS

Lietuvos politinių partijų jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame dešimtmetyje

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ

Vilniaus filharmonijos veikla vokiečių okupacijos metais

 

RECENZIJOS

 

Aldona GAIGALAITĖ

Nepriklausomos Lietuvos istorikai

Valdas SELENIS

Lietuvos humanitarų organizacijos 1918-1940 metais

 

KRONIKA

 

Rimantas BALSYS

Res humanitariae

Edvardas KRIŠČIŪNAS

Profesorės Jūratės Baranovos habilitacija

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

Robertas Jurgaitis apgynė daktaro disertaciją

Domininkas BURBA

Tolerancijos dienai skirta konferencija