„Istorija“. Mokslo darbai. 64 tomas
64 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Eugenijus JOVAIŠA

Baltų visuomenė ankstyvųjų viduramžių pradžioje (V – VI a.)

Juozas SKIRIUS

Lietuvos ir JAV lietuviai verslininkai 1930 – 1940 metais

Edvardas KRIŠČIŪNAS

Komunisto revoliucionieriaus Z. Angariečio asmenybė ir veiklos bruožai

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ

Lietuvos vokiečių Kulturverbando ryšiai su Vokietija 1933 – 1940 metais

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Mindaugas POCIUS

1944 – 1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija

 

MOKSLO ISTORIJA

 

Libertas KLIMKA

Varnių katedros laikrodis ir varpai

 

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJA

 

Aldona GAIGALAITĖ

Lietuvių tautinio atgimimo epizodas: Antano Buivydo laiškas Vincentui Aleksandravičiui

 

RECENZIJOS

 

Aldona GAIGALAITĖ

Bestseleris Rusijos istorijos tema

Vytautas ŠERNAS

Šeštokai XX amžiuje: kraštas ir žmonės

 

KRONIKA

 

Jonas MARDOSA

Folklorui ir liaudies religijai skirta konferencija Slovėnijoje

Libertas KLIMKA

Dvi reikšmingos mokslo istorijos konferencijos