„Istorija“. Mokslo darbai. 71 tomas
71 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

Lietuvos Seimas ir konsulinio tinklo kūrimas 1920–1927 metais

Valdas SELENIS

Adolfas Šapoka ir nepriklausomos Lietuvos istorijos mokslo programa „Raskim lietuvius Lietuvos istorijoje“

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Aldona GAIGALAITĖ

Dėl 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo vertinimo lietuvių sovietinėje istoriografijoje

 

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJA

 

Darius VILIMAS

Naugarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio (1578-1619) testamentas

Mindaugas TAMOŠAITIS

Tautininkų ir krikščionių demokratų pasitarimų posėdžių protokolai (1927 m. balandis, spalis–lapkritis)

 

ISTORIJOS FILOSOFIJA

 

Edvardas KRIŠČIŪNAS

V. Kapsuko ir Z. Angariečio revoliucinės komunistinės etikos bruožai XX a. I pusėje

Vytautas ŽEMGULIS

M. Jučo istorinės monografijos „Žalgirio mūšis“ naratologinė analizė

 

POŽIŪRIS

 

Romualdas GRIGAS

Senųjų lietuvių sociokultūrinės mutacijos (nunykimo) bruožai (3)

 

RECENZIJOS

 

Romas JUZEFOVIČIUS

Lietuviškosios Vilniaus istorijos periodikos pradžia

 

KRONIKA

 

Valdas SELENIS

Paminėtas „ISTORIJOS“ žurnalo 50-metis

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

Stasio Šalkauskio premija profesoriui Libertui Klimkai