„Istorija“. Mokslo darbai. 73 tomas
73 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Audronė JANUŽYTĖ

Tautinio Vilniaus universiteto klausimas lietuvių politikoje (1915 m. ruduo–1919 m. žiema)

Mindaugas TAMOŠAITIS

Naujas žvilgsnis į Kazio Griniaus ir Mykolo Sleževičiaus veiksmus 1926 m. gruodžio 17 d. įvykiuose

Vytautas JOKUBAUSKAS

Tuščias šūvis: galimybės atremti Vokietijos karinę grėsmę 1939 metais

Linas TATARŪNAS

Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940–1941 m.)

Dalia MARCINKEVIČIENĖ

Civilinė metrikacija ir santuoka sovietinėje Lietuvoje 1940–1969 metais

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Jonas VAIČENONIS

Lietuvos karo istorijos tyrimų organizavimas 1918–2008 metais

 

MOKSLO ISTORIJA

 

Rasa PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ

Lietuvos etnologijos mokslas XX a. ir XXI a. pradžios periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose

 

RECENZIJOS

 

Valdas SELENIS

„Istorija kaip politika“ – istoriko ir diplomato straipsnių rinkinys

Vilma AKMENYTĖ

Tarp laikinosios sostinės ir amžinojo miesto: Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatijos keliais

 

KRONIKA

 

Danutė BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ

Konferencija apie Lietuvos Sąjūdį periferijoje

Artūras GRICKEVIČIUS

Tarptautinė mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai“

Eglė BURBAITĖ

1791 m. spalio 20 d. „abiejų tautų tarpusavio įžado“ istorinė reikšmė ir aktualumas

Benediktas ŠETKUS

Europos Tarybos seminaras „Naujos kryptys istorijos mokyme“