„Istorija“. Mokslo darbai. 74 tomas
Profesoriui Aivui RAGAUSKUI 40 METŲ
Spausdinti

Nedaug Lietuvoje atsiras jaunų žmonių, kurie, atėjus 40 metų sukakčiai, gali į gyvenimo brandos pradžią sudėti tokį didelį kraitį, – profesorius, istorijos mokslų daktaras, ilgametis Lietuvos istorijos katedros vedėjas, Vilniaus pedagoginio universiteto prorektorius. Pedagoginių ir mokslinių vardų gretą papildo reikšmingi mokslo tyrėjo ir mokslo organizatoriaus darbai – „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas“, „Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmų biografinis žodynas“, „Vilniaus istorijos metraštis“. 2003 metais išleista monografija „Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.)“, drauge su žmona, istorijos mokslų daktare ir docente Raimonda 2001 metais išleistas veikalas „Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems“. Studijų sąrašą vien per pastaruosius penkerius netus papildo pranešimų gausa Lietuvos ir tarptautinėse istorikų konferencijose, daugiau nei 15 mokslinių straipsnių ir publikacijų, mokomųjų knygų ir istorijos šaltinių publikacijų.

 

Užkrečia netikėtos ir anų laikų gyvenimo įvairovę bei pilnatvę liudijantys profesoriaus tyrimai apie mūsų midų, žirgus, istorinį humorą ir kitas netikėčiausias istorijas.

 

Universitetas, jo Istorijos fakultetas, mokslinių žurnalų redkolegijų nariai, – visi mes sveikiname profesorių Aivą Ragauską ir linkime reikšmingų darbų Lietuvos istorijos labui.

 

Eugenijus Jovaiša