„Istorija“. Mokslo darbai. 74 tomas
74 tomas. Turinys
Spausdinti

Profesoriui Aivui Ragauskui 40 metų

 

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Ernestas VASILIAUSKAS

Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV a. – XVI a. pradžioje

Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ

Už ar prieš reformas: Ketverių metų seimo nutarimų įgyvendinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose 1789–1792 metais

Saulius PIVORAS

Juozas Gabrys, Karlas Lindhagenas ir lietuvių – švedų ryšiai XX a. pradžioje

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Jonas SIREIKA

Istorinė medžiaga „Šiaulių metraštyje“: autoriai, turinys, pobūdis

Dalia MARCINKEVIČIENĖ

„Nieuželi vsio bylo plocho?“ arba kaip vertiname sovietinę istoriją

 

ISTORIJOS DIDAKTIKA

 

Benediktas ŠETKUS

Istorijos mokymo naudojat žemėlapius lygmenys: teoriniai ir praktiniai aspektai

 

POŽIŪRIS

 

Ramūnas TRIMAKAS

„Vakarų Rusijos“ sampratos klausimu: imperinė atmintis ir istorijos mokymas

 

RECENZIJOS

 

Aurelijus GIEDA

Istorikas ir istoriografija transformacijų laikmečiu: tarp naujos istorijos proveržių ir Klėjos sugrįžimo refleksijų

Birutė Kazimiera SALATKIENĖ

Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lietuvoje

Anelė VOSYLIŪTĖ

Lietuvos pramonė: praeitis ir dabartis

 

KRONIKA

 

Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ

57-ojo Tarptautinės atstovaujamųjų ir parlamentinių institucijų istorijos komisijos Kongreso Paryžiuje apžvalga

Juozas SKIRIUS

Nauji atradimai JAV lietuvių archyvuose