„Istorija“. Mokslo darbai. 75 tomas
75 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Vytenis ALMONAITIS

Kaltinėnų kraštas XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje: istorinės geografijos bruožai

Juozas SKIRIUS

JAV lietuvių ir Lietuvos valdžios santykiai po 1926 m. gruodžio 17-osios

Liudas TRUSKA

Paskutinioji (1985–1990 m.) Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba: evoliucija iš valdžios fikcijos į parlamentą

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Aldona GAIGALAITĖ

Mokslinė istorinė periodika nepriklausomoje Lietuvoje (1921–1940)

 

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJA

 

Mindaugas TAMOŠAITIS

Bronys Raila ir 1940 m. birželis Lietuvoje

Darius VILIMAS

Trumpas Vytauto Raudeliūno rankraštinio archyvo katalogas

 

RECENZIJOS

 

Juozas SKIRIUS

Lietuviai ateitininkai pokario išeivijoje

 

KRONIKA

 

Libertas KLIMKA

Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijoms – 50 metų

Renata JARIOMČENKAITĖ, Rūta RINGYTĖ, Simona STANKUTĖ

Istorijos fakulteto studentai Vroclave

Valdas SELENIS, Simona STANKUTĖ

Cum laude Deimantui Karveliui

Liudas GLEMŽA

Dar kartą apie Gegužės 3 dienos konstituciją: komentaras kronikai