„Istorija“. Mokslo darbai. 76 tomas
76 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Manvydas VITKŪNAS

Medžioklė XIII–XIV a. (tyrinėjimų Pietryčių Lietuvoje duomenimis)

Raimonda RAGAUSKIENĖ

Rusėniška XV a. pab.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių –korespondencija

Audronė VEILENTIENĖ

Nepriklausomybė ar unija? Steigiamojo Seimo požiūris į santykius su Lenkija

Vasilijus SAFRONOVAS

Santykio su praeitimi bruožai Klaipėdos mieste XX–XXI a. sandūroje

Mindaugas TAMOŠAITIS

XX a. Lietuvos istorijos aktualijos mėnraštyje „Akiračiai“ (1988–1995 m.)

 

ISTORIJOS DIDAKTIKA

 

Juozas SKIRIUS

Naujo požiūrio ir kitokio pobūdžio vadovėlių istorijos mokyme vidurinėje mokykloje galimybė

Ilze ŠENBERGA

Latvijos mokytojų kompetencija XX a. 3–4 dešimtmetyje

Benediktas ŠETKUS

Žodinė istorija ir jos vaidmuo moksleivių ugdymui(si)

 

KRONIKA

 

Domininkas BURBA, Valdas SELENIS, Marius ŠČAVINSKAS

Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas Klaipėdoje ir jo pamokos

Juozas SKIRIUS

Tarptautinė konferencija Pskovo pedagoginiame universitete