„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
29 tomas. Turinys
Spausdinti
E. IVANAUSKAITĖ
Pirmosios Jogailos monetos

A. VASILIAUSKIENĖ
Antrojo Lietuvos Statuto Počiajevo nuorašo kopijos paleografija

V. KRYŽEVIČIUS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ūkinė politika miestų atžvilgiu XVII–XVIII a.

R. RAMANAUSKAS
I. Onacevičius apie T. Narbuto „Lietuvių tautos istoriją“

A. VYŠNIAUSKAS
Dėl pagrindinių nesutarimų Lietuvos socialdemokratų partijoje 1896–1899 metais

E. USAČIOVAITĖ
Rankšluostinių puošyba Lietuvoje XIX a. XX a. pirmojoje pusėje

S. KAUBRYS
Lietuvos buržuazinės vyriausybės pažiūra į visuotinį privalomą pradinį mokymą ir jo įgyvendinimas 1919–1940 metais

R. LAUKAITYTĖ
Iš vienuolijų socialinės veiklos Lietuvoje 1919–1940 metais

J. SKIRIUS
Lietuvos ir JAV finansiniai – prekybiniai santykiai 1922–1929 metais

R. AUŠTREVIČIŪTĖ
J. RAGUCKAS
Turizmas Lietuvoje (1926–1940 m.)