„Istorija“. Mokslo darbai. 81 tomas
81 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

Audronė VEILENTIENĖ
Lietuvos geopolitinės orientacijos pakeitimas ir Vilniaus susigrąžinimo planas
Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Lietuvių tautinės bendruomenės padėtis Rytų Prūsijoje XX a. 3–4 dešimtmečiuose

ISTORIOGRAFIJA

Tomas Baranauskas
Žalgirio mūšis Lietuvos istorikų darbuose

MOKSLO ISTORIJA

Dalia STRAŽINSKAITĖ
Jurgis Matulaitis ir lietuvių sociologija carinės Rusijos imperijoje

ISTORIJOS DIDAKTIKA

Benediktas ŠETKUS
Pasaulio istorijos lituanizavimas kaip prielaida mokinių mokymo(si) motyvacijai stiprinti
Vida PUKIENĖ
Būsimų mokytojų atranka: motyvacinis testas ir jo rezultatai

POŽIŪRIS
Romualdas GRIGAS
Lietuvos tūkstantmetis: raidos dramatizmas. I. Laimėjimų „paradas“ ir jų istoriosofinė interpretacija

RECENZIJOS

Aldona GAIGALAITĖ
Lietuvos Respublikos neutraliteto problema
Vladas SIRUTAVIČIUS
Nevisai tipiška studija apie Lietuvos rusus
Jonas SIREIKA
Paniekinta Senovės Romos istorija
Stanislovas STAŠAITIS
Lietuvos istorijos studija plačiam skaitytojų ratui
Libertas KLIMKA
Lietuvos mokslo istorikų sąvadas

KRONIKA

Arūnas ASTRAMSKAS
Dvyliktoji konferencija „Iš Panevėžio praeities“