„Istorija“. Mokslo darbai. 82 tomas
82 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES

Arvydas MALONAITIS
Plačiaašmeniai vėlyvojo geležies amžiaus kirviai: bendroji apžvalga

Vitalija STRAVINSKIENĖ
Lenkų švietimas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1944 m. antra pusė–1947 m.

ISTORIOGRAFIJA

Arūnas GUMULIAUSKAS
Didysis apakimas: tendencija ar naivumas?

ISTORIJOS DIDAKTIKA

Benediktas ŠETKUS
Keletas įžvalgų dėl istorijos dokumentų pateikimo istorijos vadovėliuose

POŽIŪRIS

Romualdas GRIGAS
Lietuvos tūkstantmetis: raidos dramatizmas II. Negatyvūs kokybiniai virsmai ir jų istoriosofinė interpretacija
Juozas SKIRIUS
XX amžiaus JAV lietuvių ir Lietuvos istorikų požiūris į generolą Tadą Kosciušką
Inga STEPUKONIENĖ
Legionierių tema lietuvių ir latvių prozoje (1945 m.–iki šių dienų)
Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Iš kur ta pagarba nacizmui?

RECENZIJOS

Aldona GAIGALAITĖ
Lokalinė istorija karų su Švedija kontekste
Romualdas JUZEFOVIČIUS
Leidinys pradedantiems studijuoti istoriją
Libertas KLIMKA
Tautosakos rinkinys „Pamarių sakmės“

KRONIKA

Benediktas ŠETKUS
Seminaras istorikams apie projektą HISTORIANA