„Istorija“. Mokslo darbai. 83 tomas
83 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

Tomas ČELKIS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos sienos „prie Juodosios jūros“ XV–XVI a.

Domininkas BURBA
Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio kelionė į Sankt Peterburgą ir jo apsilankymas Vilniuje 1797 m.

Juozas SKIRIUS
Lietuvos ordinų ir medalių teikimo JAV lietuviams politika 1927–1940 metais

Modestas KUODYS
Lietuvos visuomenės reakcija į karo padėties atšaukimą šalyje 1938 m. lapkričio 1 d.

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJA

Ernestas VASILIAUSKAS
Kur buvo Joniškio burmistro sodyba XVIII a. pradžioje?

RECENZIJOS

Robertas ŠIMKUS, Aurelijus GIEDA
Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultetas sovietmečiu: socialinės šizofrenijos atvejis

Gediminas KAZĖNAS
Lenkijos tautinė politika Silezijoje

Sigutė RADZEVIČIENĖ
Išskirtinė knyga apie Lietuvos diplomatiją Švedijoje

KRONIKA

Libertas KLIMKA
Mokslo istorikų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA – 2011

Algis BITAUTAS
Mindaugas Tamošaitis apgynė daktaro disertaciją

Libertas KLIMKA
Profesoriui Ignui Končiui – 125

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
„Ir stok už garbę Lietuvos“ – paroda apie prieškario Lietuvos sporto laimėjimus