„Istorija“. Mokslo darbai. 84 tomas
84 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES

Romualdas ADOMAVIČIUS
Lietuvos Respublikos prekybinio laivyno raida 1921–1936 metais

Saulius KAUBRYS
Gyventojų resursai 1918–1940 metais

Regina LAUKAITYTĖ
Rytų apeigų vyskupo Petro Būčio misija Lietuvoje (1930–1940 m.)

Lija JANAUSKIENĖ
Sovietų Sąjungos aprangos kontrolės mechanizmas: Baltijos šalių mados žurnalai (Rigas Modes, Siluett, Banga) 1970–1990 m.

ISTORIOGRAFIJA

Mindaugas TAMOŠAITIS
Lietuvos politinių partijų ir ideologinių srovių (iki 1940 m.) istoriografija

POŽIŪRIS

Vida KNIŪRAITĖ
Nikolajus Bucharinas: versija

Ineta LIPŠA
Sąmonės laisvės suvaržymas demokratijoje: katalikų protestai prieš Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą Latvijoje (1921–1928)

RECENZIJOS

Arūnas ASTRAMSKAS
Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje

Aldona GAIGALAITĖ
Lietuvos bažnyčios hitlerinės okupacijos metais

KRONIKA

Domas BURBA
Žvilgsnis į kunigaikščių Oginskių praeitį

IN MEMORIAM

Viktoras Marengolcas (1934–2011). Edvardas Kriščiūnas (1954–2011)