„Istorija“. Mokslo darbai. 85 tomas
85 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES

Paulius BUGYS
XIV–XV a. kardokšniai Vilniaus žemutinėje pilyje

Darius ALEKNA
Bažnyčios Tėvai Lietuvoje: keli pažinties bruožai

Norbertas ČERNIAUSKAS
Bedarbių organizuotumas ir veikla Lietuvoje XX a. 3–4 dešimtmetyje

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Moterys Lietuvos sporto arenoje XX a. 3–4 dešimtmečiuose: pasirinktas ar primestas vaidmuo

ISTORIOGRAFIJA

Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ
1769 m. įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas? Istoriografinių tradicijų sankirtos

ISTORIJOS DIDAKTIKA

Benediktas ŠETKUS
Efektyvaus istorijos testo sudarymo metmenys

RECENZIJOS

Regina TAMULAITIENĖ
Kultūrinėje atmintyje aktualizuotas olimpinis sportas

KRONIKA

Ingrida Jakubavičienė
Naujos Arvydo Anušausko knygos pristatymas Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje