„Istorija“. Mokslo darbai. 88 tomas
88 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES

Vytenis ALMONAITIS
Raudžių (Nemunijos) piliakalnis – užmirštas pietų Skalvos archeologijos ir istorijos paminklas

Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ
Vilniaus pirklių krikščionių dinastijos: socialinės tapatybės stiprinimo veiksnys (XIX a. antroji pusė)

Laima BUDZINAUSKIENĖ
XIX amžiaus Vilniaus bažnytiniai muzikos kolektyvai

Laima KIAULEIKYTĖ
Tarpsukiliminio XIX a. Lietuvos miestelėnų muzikinio repertuaro bruožai

Mindaugas TAMOŠAITIS
Valstiečių liaudininkų požiūris į Lietuvos užsienio politiką (1926–1940 m.)

RECENZIJOS

Aldona GAIGALAITĖ
Monografija ar dokumentų rinkinys?

Juozas SKIRIUS
Pasaulio lietuvių bendruomenės istorijos tyrinėjimų pradžia