„Istorija“. Mokslo darbai. 89 tomas
89 tomas. Turinys
Spausdinti
Istorija dailėje. Laimos Tubelytės-Kriukelienės kūryba

IŠ TAUTOS PRAEITIES

Algis BITAUTAS
Augustino Voldemaro vyriausybės ministrų personalijos (1926 m. gruodis–1929 m. rugsėjis)

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Lietuvos sporto rėmimo tradicijos XX a. 3–4 dešimtmečiuose

Vitalija STRAVINSKIENĖ
Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m.

Justas STONČIUS
„Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.): latentinio antisemitizmo atvejis Lietuvos SSR?

ISTORIJOS DIDAKTIKA

Linas JAŠINAUSKAS
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlio sampratos kaita (1990–2012)

KULTŪRINĖ ATMINTIS

Dangiras MAČIULIS
Nacionalinio muziejaus idėja ir kolektyvinė atmintis nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m.

RECENZIJOS

Aldona GAIGALAITĖ
Šiaulių ekonomija XX amžiuje

Valdas SELENIS
Naujas „gyvų“ šaltinių leidinys – Vinco Trumpos korespondencija

Vytautas BERENIS
Nauja moderniosios istorijos chrestomatija