„Istorija“. Mokslo darbai. 90 tomas
90 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES 

Dovilė TROSKOVAITĖ
Modernios karaimų tapatybės kūrimas XX a. pradžioje

Lina PETROŠIENĖ
Užgavėnių šventės atgarsiai lietuviškoje XX a. pirmosios pusės periodikoje: kaip šventė miestiečiai?

Artūras SVARAUSKAS
Valstybinė opozicija ir politinė krizė Lietuvoje 1940 m. okupacijos išvakarėse

Arūnas GUMULIAUSKAS
Viešojo maitinimo įstaigos Šiauliuose sovietmečiu

ISTORIOGRAFIJA

Juozas SKIRIUS
Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918–1939 m. naujausioje lietuvių istoriografijoje

POŽIŪRIS

Arūnas GUDINAVIČIUS
Du metai Istorijos žurnalo interneto svetainei: skaitmeninio publikavimo statistika ir patirtys

Jovita JANKAUSKIENĖ
Maišto kultūra Kauno literatų bohemiškosios savimonės kontekste 1919–1940 m.

RECENZIJOS

Arūnas GUMULIAUSKAS
XIX–XX a. tarptautinių santykių istorinė analizė: lenkiškoji versija

Valdas SELENIS
Lenkų istoriko monografija apie Lvovo istorikų bendriją

KRONIKA

Romualdas Juzefovičius
Mokslinė konferencija Prancūzų kultūra, politika ir ekonomika Lietuvoje