„Istorija“. Mokslo darbai. 91 tomas
91 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

Arvydas MALONAITIS
XIV–XVI a. kirviai: pagrindinių parametrų apžvalga

Aivas RAGAUSKAS
Iš miestietiškos kilmės LDK bajorijos istorijos. Vilniaus suolininkas Reinholdas Wittmacheris-Palmstruchas (1612–1670) ir jo švediška nobilitacija

Arūnas ASTRAMSKAS
Ukmergės dūmos veikla ir pilietiškumo raiškos joje lygmuo

Juozas SKIRIUS
JAV lietuvių srovių telkimosi sunkumai ir prieštaravimai 1940 10 15–1941 05 15: nuo Lietuvai gelbėti tarybos iki Amerikos lietuvių tarybos

ISTORINIAI LIETUVOS KAIMYNAI

Ilzė ŠENBERGA
Pradinės mokyklos mokytojų rengimas Latvijoje (1918–1940 m.)

RECENZIJOS

Jonas SIREIKA
Knyga, kurią verta perskaityti kiekvienam, besidominčiam antikos istorija

Aldona GAIGALAITĖ
Lietuvos jaunimo studijos XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje

KRONIKA

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Paroda „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“