„Istorija“. Mokslo darbai. 92 tomas
92 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

Žydrūnas MAČIUKAS
Lenkijos bajorai kryžiaus žygių į Lietuvą dalyviai XIV amžiaus antroje pusėje

Modestas KUODYS
Painūs „Lietuvos aido“ komentarai apie 1935 m. Suvalkijos ūkininkų streiko iniciatorius

Sigita ČERNEVIČIŪTĖ
Mirties bausmės taikymo praktika: 1935–1936 m. Suvalkijos ūkininkų streikas

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Jadvygos Chodakauskaitės-Tūbelienės visuomeninės ir politinės veiklos epizodai (1918–1940 m.)

Lina KASPARAITĖ-BALAIŠĖ
Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligono įvaizdžio formavimas visuomenėje 1931–1939 m.

Brigita TRANAVIČIŪTĖ
Ekonominė Klaipėdos jūreivių veikla sovietinio verslumo kontekste XX a. 8–9 dešimtmečiuose

POŽIŪRIS

Laima KIAULEIKYTĖ
Tarp dvaro ir miesto: stilistinė XIX a. Lietuvos dvarionių muzikinių pomėgių kaita