„Istorija“. Mokslo darbai. 92 tomas
Kas naujo?
Spausdinti

Žydrūnas Mačiukas atskleidžia Lenkijos bajorijos – kryžiaus žygių į Lietuvą dalyvių vaidmenį XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Lietuvos istorijoje. Išskirtinį dėmesį autorius kreipia į lenkų bajorų įsitraukimo į karines Vokiečių ordino akcijas, dalyvių – lenkų bajorų – biografijas, jų ryšius su Lietuva.

Modestas Kuodys analizuoja oficioze „Lietuvos aidas“ pateiktą informaciją apie 1935 m. ūkininkų streiką Suvalkijoje inspiravusias jėgas, atskleidžia visuomenei teikiamos informacijos prieštaringumą lėmusias aplinkybes.

Sigita Černevičiūtė nagrinėja mirties bausmės praktikos ypatumus keturiose griežčiausio nuosprendžio sulaukusiose 1935–1936 m. Suvalkijos ūkininkų streiko baudžiamosiose bylose.

Ingrida Jakubavičienė aptaria Jadvygos Chodakauskaitės-Tūbelienės visuomeninę ir politinę veiklą Pirmosios Lietuvos respublikos laikotarpiu, taisydama lietuvių istoriografijoje pasitaikančias šios moters biografijos klaidas.

Lina Kasparaitė-Balaišė analizuoja ir vizualizuoja Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligono įvaizdžio visuomenėje formavimo ypatybes.

Brigita Tranavičiūtė gilinasi į neteisėtą Klaipėdos jūreivių ekonominę veiklą vėlyvuoju sovietmečiu ir atskleidžia jos įtaką Lietuvoje sovietinio verslumo kontekste.

Laima Kiauleikytė nušviečia stilistinę XIX a. Lietuvos dvarininkų muzikinių pomėgių kaitą, įvardija būdingiausius to meto Lietuvos dvarų muzikinio repertuaro bruožus, atskleidžia dvarininkų ir miestiečių muzikinių pomėgių skirtumus.

Audra Genienė