„Istorija“. Mokslo darbai. 93 tomas
93 tomas. Turinys
Spausdinti
Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Vytautas Jokūbauskas
Lietuvos kariuomenės „R“ planas (1939–1940 m.) / Plan “R” of the Lithuanian Armed Forces (1939–1940)

Lina Petrošienė
Užgavėnės arba Žiemos palydų šventė sovietmečiu / Lithuanian Shrovetide or the Ushering-out-of-Winter Festival in the Soviet Period

ISTORINIAI LIETUVOS KAIMYNAI / HISTORICAL NEIGHBOURS OF LITHUANIA

Ilzė Šenberga
Training of Secondary School Teachers in Latvia (1918–1940) / Vidurinės mokyklos mokytojų rengimas Latvijoje (1918–1940 m.)

POŽIŪRIS / ATTITUDE

Rokas Sinkevičius
Mirtį pranašaujantys sapnai partizanų ir jų artimųjų atsiminimuose / Death-predicting Dreams in the Memoirs of Freedom Fighters and Their Relatives

RECENZIJOS / REVIEW

Aldona Gaigalaitė
Komentarai pranokę publikaciją / Comments Surpassing the Publication

Jonas Mardosa
Tradicinė meninė baltarusių kultūra / Traditional Artistic Belarusian Culture