„Istorija“. Mokslo darbai. 99 tomas
99 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Arvydas Malonaitis
Rumbonių kirvis / Axe of Rumbonys

Inga Baranauskienė
Survila ir Survilaičiai – dar kartą apie nepripažintus Kęstučio palikuonis / Survila and His Descendants: Once More about the Unrecognized Kęstutis Family Line

Vitalija Stravinskienė
Lietuviškos mokyklos Vilniuje 1920–1939 m. / Lithuanian Schools in Vilnius in 1920–1939

Mindaugas Tamošaitis
Prieštaravimai Sąjūdyje atkūrus Lietuvos nepriklausomybę / Disagreements within the Reform Movement of Lithuania Sąjūdis after the Restoration of Lithuania’s Independence

Justas Stončius
Sovietinės sistemos kinas kaip Holokausto atminties palimpsestas / Soviet Movies as a Palimpsest of the Holocaust Memory

ŠALTINIO PUBLIKACIJA / PUBLICATION OF COURCES

Valdas Selenis
Istorinės ekskursijos. Vandos Daugirdaitės Sruogienės paskaita Lietuvos valstybiniame radiofone / Historical Excursions. A Lecture by Vanda Daugirdaitė-Sruogienė on the Lithuanian National Radio Station

RECENZIJOS / REVIEW

Ingrida Jakubavičienė
Knyga apie Juozą Skaisgirį ir Lietuvos laisvės praradimo kainą / Book about Juozas Skaisgiris and the Price of the Loss of Lithuania’s Freedom

KRONIKA / CHRONICLES

Ilona Vaškevičiūtė
Mūšis, nulėmęs Lietuvos valstybės raidą / A Battle which Decided the Development of Lithuania