„Istorija“. Mokslo darbai. 100 tomas
100 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES/ FROM THE PAST OF THE NATION

Vida Pukienė
Katalikų dvasininkija Lietuvos valstybingumo priešaušrio diplomatijos vingiuose / Catholic Clergy in the Twists and Turns of Diplomacy at the Dawn of the Statehood of Lithuania

Audronė Veilentienė
Valdemaras Vytautas Čarneckis: tarp diplomatijos ir politikos / Valdemaras Vytautas Čarneckis: Between Diplomacy and Politics

Arūnas Gumuliauskas
Čečėnijos problema Lietuvos diplomatijoje: asmeninio dienoraščio pėdsakais / Chechen Problem in Lithuanian Diplomacy: In the Footsteps of Personal Diary

KRONIKA / CHRONICLE

Vida Pukienė, Sandra Grigaravičiūtė
Aldona Gaigalaitė (1927–2015)