„Istorija“. Mokslo darbai. 69 tomas
69 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Eugenijus JOVAIŠA, Ilona VAŠKEVIČIŪTĖ

Vakarų Rusijos istorijai atsiradus

Mindaugas BRAZAUSKAS

XVI-XVII a. Klaipėdos senamiesčio kultūrinių sluoksnių stratigrafija: nauji miesto suplanavimo bei pirminio užstatymo tyrimų duomenys

Romualdas JUZEFOVIČIUS

Tarptautinio susisiekimo geležinkeliais organizavimas Lietuvoje (1919–1940 m.)

Regina LAUKAITYTĖ

Sentikių Bažnyčia Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944)

 

POŽIŪRIS

 

Romualdas GRIGAS

Senųjų lietuvių prigimtinė tapatybė ir jos konflikto su krikščionybe drama (sociosofinis žvilgsnis iš dabarties) (1)

 

ISTORIJOS DIDAKTIKA

 

Benediktas ŠETKUS

Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas penktoje klasėje

 

RECENZIJOS

 

Vida PUKIENĖ

Visuomeninės humanitarų mokslo organizacijos Lietuvoje 1918-1940 metais

Mindaugas TAMOŠAITIS

Lietuvių ir suomių santykiai istorijos verpetuose

 

KRONIKA

 

Benediktas ŠETKUS

Projektas apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą

Benediktas ŠETKUS

Tarptautinis seminaras „Ko mes mokome apie mūsų kaimynus“

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

XVIII moksliniai skaitymai Daugpilio universitete

Domininkas BURBA

Knygų pristatymo vakaras Taikomosios dailės muziejuje