„Istorija“. Mokslo darbai. 70 tomas
70 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Birutė Kazimiera SALATKIENĖ

Geležies metalurgijos radimvietės ir jų paplitimas Lietuvos teritorijoje

Vida PUKIENĖ

Voronežas – lietuvių švietimo židinys Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais

Juozas SKIRIUS

JAV lietuvių informavimas apie investicijų ir verslo galimybes Lietuvoje XX a. 4-ame dešimtmetyje

Stanislovas STAŠAITIS

Istorija Lietuvos mokykloje 1940–1941 metais: tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas

Arūnas GUMULIAUSKAS

Dar kartą Vilniaus klausimu

 

POŽIŪRIS

 

Romualdas GRIGAS

Dar kartą apie kai kurias senųjų lietuvių tapatybės signatūras (2)

 

RECENZIJOS

 

Edvardas KRIŠČIŪNAS

Komunizmo utopijos istorija

Stanislovas STAŠAITIS

Žemalė – gimtasis Dionizo Poškos kraštas: Žemaičių praeities 12–oji dalis

 

KRONIKA

 

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

XVIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ

Apskritojo stalo konferencija Seime apie „išmoktas ir neišmoktas 1918 metų pamokas“

Aldona VASILIAUSKIENĖ

Konferencija Lavrive: ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ tąsa

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ

Jaunųjų mokslininkų konferencija Klaipėdos universitete